Om Stockholm Underleverantör

Så började vår resa…

Vi fick frågan om vi kunde lösa ett företags akuta bemanningsbehov. Vi antog utmaningen och ganska snart utökades bemanningen med fler personer. Stockholms Underleverantör växte och så gjorde även vår databas med kandidater.

Med fler kandidater fick vi allt bättre möjligheter att ge våra kunder precis vad de önskade. Detta gav nöjda kunder och långsiktiga samarbeten.

Vi håller nere era kostnader!

Många kunder lyfter fram vår attraktiva prisbild. Vi erbjuder riktigt bra personal till lägre priser än våra konkurrenter. Hur är det möjligt?

Förklaringen är ganska enkel, ni som kund betalar bara för vad ni får. Vi är ett småskaligt och effektivt företag med låga overheadkostnader.

Därför väljer kunderna Stockholms Underleverantör

När vi frågar kunderna varför de fortsätter att anlita Stockholms Underleverantör, så får vi flera svar:

    • Stor kandidatbas som ger rätt kompetens till uppdraget
    • Pålitlig och arbetsam personal
    • Prestigelösa och smidiga att samarbeta med
    • Stor flexibilitet. Allt från heltidsuppdrag till några timmar i månaden.